Teknisk dokumentation - lite enklare

Technical ducumentation - slightly easier

技術文書 - よりシンプルに

Vad är teknisk dokumentation?

För oss är all dokumentation som beskriver en produkts handhavande och funktion teknisk dokumentation. Det är syfte och målgrupp som avgör innehållet i ett specifikt dokument.


På ManualEx föredrar vi att låta text och bild, oavsett typ av dokumentation och format, bilda en helhet som är lätt att förstå.


Text ska vara kort och koncis. Rätt text kan avsevärt sänka översättningskostnaderna.

© Manualex AB - 2014

Kontakta oss gärna via:


contact@manualex.se


Tel: +46 (0)70-326 73 19